El 6 de Juny de 2013,  es firma un contracte de col.laboració amb l´ Agrupació esportiva i cultural dels Bombers de Barcelona per tractar a tots els seus membres.