A finals de Novembre de 2009, es pacta amb l’empresa de creuers Intercrusises, tractaments pels seus treballadors.