El 20 de Desembre del 2023 es realitza una classe d´ anatomía als alumnes de 1er de primaria de l´ EMDN.