El 29 de Maig del 2023 es realitza una classe d´ anatomía als alumnes de 1º de primaria de l´ EMDN.