El 23 de novembre de 2011, es firma un contracte de col.laboració amb la Farmàcia Javier Mesia Barroso.