L’objectiu primordial d’aquest article és reivindicar la importància d’un bon tractament fisioteràpic durant la fase aguda d’una lesió, per això es desenvoluparen una sèrie de tècniques amb què aconseguirem reduir el període de convalescència de l’esportista. La fisioteràpia és una ciència, per tant els seus principis, arguments i tècniques han d’estar recolzades en la fisiologia i anatomia del cos humà. Per aquesta raó i per donar rigor a l’article, es divideix aquest treball en dos grans apartats íntimament relacionats, la fisiopatologia i el tractament. Partint d’aquest binomi s’expliquen els beneficis de cada tècnica i la seva aplicació pràctica.

Atricle de X. Galindez Ibarbengoetxea:

Técniques de fisioterapia en patologies eportives