El 7 de Novembre de 2008, es col·labora amb la revista que es publicarà  amb motiu de la Festa Major del Clot – Camp de l´ Arpa.