El 13 de Julio de 2011 el dibuixant de còmics Enric Badia Romero ens dedica un dibuix relitzat per ell matiex.

Enric Badia