Els membres superior i inferior són els que corren un major risc d’afectar durant la pràctica esportiva, els esquinços, les contusions i els “estirades” musculars, la alteració de meniscs i altres síndromes per abús com tendinitis, entesitis, periostitis, etc., són lesions molt freqüents.

En aquest article es revisen aquestes patologies, els esports més comuns implicats que donen lloc a lesions amb terminologia pròpia, els factors que poden intervenir en la seva producció, el diagnòstic i l’exploració, així com els tractaments, les formes de prevenir-les i els exercicis rehabilitadors en algunes de les més habituals en la nostra pràctica diària.
Són molts els beneficis que l’activitat física i esportiva.

Atricle de G. Oliveraa, M.S. Holgadob y J. Cabelloc:

Lesiones deportivas frecuentes en atención primaria