El 26 de Maig de 2012, es crea un grup en la xarxa social de Twitter, per mantenir informats als seus pacients.