Segons es desprèn de l’estudi realitzat per l’Acadèmia Sahlgrenska de Suècia els joves que practiquen exercici físic regularment tenen un coeficient intel·lectual més alt, desenvolupant més el pensament lògic i augmentant al mateix temps la comprensió verbal així com el rendiment cognitiu.

L’estar en forma física implica tenir un cor fort, augment de la capacitat pulmonar i que el cervell rebi gran quantitat de reg sanguini.

Aquests resultats suggereixen que l’educació física hauria de jugar un paper clau en les escoles.

Article revista Muy interesante:

HACER EJERCICIO FISICO AUMENTA EL COCIENTE INTELECTUAL