El 20 d´ Octubre de 2006, es firma un contracte de col·laboració i seguiment amb la Companyia de Ballet David Campos.