El 29 de novembre de 2011, es firma un contracte de col.laboració amb el centre Alegria.