El mes de Maig de 2010, es comença a col·laborar amb l´ empresa COBE Formació SCP impartint els cursos de la seva àrea formativa “Escola de l´ esquena”.