El passat  27 de desembre, FisiocatSalut va realitzar una xerrada a l´escuela EMDN a través del projecte «Salut a les escueles» elaborat pel el Col.legi de fisioterapeutes de Catalunya.