El 6 de Novembre de 2008, es crea un grup a la xarxa social de Facebook, per mantenir contacte amb els seus pacients i poder-los informar de qualsevol noticia.