El 20 de desembre de 2006, es firma un conveni de col·laboració amb el centre docent Joan Fuster IES per realitzar l´ assignatura “Contacta amb l´ empresa” d´ un dels seus alumnes.