El dia 7 de Juliol de 2009 es firma un contracte de col·laboració propagandística amb l´ empresa Sancho Mobiliario.