El 29 d´ Agost de 2010, es firma un contrate de col·laboració amb l´ empresa Rehasoft.