El dia 6 de Juliol de 2009, es firma un contracte de col·laboració amb el Gimnàs Esport Rogent.