El 3 de Desembre de 2009, es firma un contracte de col·laboració i seguiment amb l´Associació Rugby Poble Nou.