Resum

El repòs en llit és freqüentement fet servir per tractar una amplia varietat de condicions mèdiques. Si més no,………….

Anar a l´ article per tal de seguir llegint