La temporada 2015-2016, es firma un contrate de col.laboració amb el CANB (Club d´ Atletisme Nou Barris) per tractar a tots els seus atletes de les seves diferents categories.

canb

Contacto: Club d´ Atletismo Nou Barris