El mes de Gener de 2012, es comença a col·laborar amb la Fundació Pere Tarres impartint els cursos de la seva àrea formativa sanitaria.