El 25 d´ Octubre de 2010, es firma un contrate de col.laboració amb Rugby Touch Poble Nou.